ONS WAARDES   OUR VALUES

LIEFDE is: OMGEE

Help en beskerm

 

LOVE is to: CARE

To do good things for other people 

RESPEK is: WAARDE

Hanteer mense en besittings as waardevol

 

RESPECT is to: VALUE

To treat people and things as valuable

DISSIPLINE is:

Regte optrede, regte plek

regte tyd, elke keer.

 

DISCIPLINE is:

Do the Right Thing, at the Right Time

and to do it EVERY TIME

AANSPREEKLIKHEID is: ANTWOORDE

Gee antwoorde vir dit wat jy doen

 

ACCOUNTABILITY is to: ANSWER

Be willing to give answers for your actions

BETROUBAARHEID is: VERTROUE

Doen wat jy gesê het, jy sal

 

DEPENDABILITY is to be: TRUSTED

To help and protect

LEIERSKAP is: INVLOED

Staan op vir wat jy glo

 

LEADERSHIP is to: INFLUENCE

Stand up for what you believe in

DIVERSITEIT is: AANVAAR

Aanvaar mekaar se verskille

 

DIVERSITY is to: ACCEPT

Accept one's differences

Contact Information

Kontak Inligting

Tel:  (016) 971 2012
Fax: (016) 971 1478

© 2022 - Vaalpark Primary

Designed & Maintained by

Griffin Internet Services